Văn phòng cho thuê Quận 1

 • Vị trí: Phó Đức chính, Quận 1
 • Diện tích: Từ 63m2 đến 1000m2
 • Giá thuê: 19,5USD
 • Vị trí: Đề Thám, Quận 1
 • Diện tích: 100m2-500m2-1200m2
 • Giá thuê: 19 USD /m2
 • Vị trí: Nguyễn Phi Khanh, Quận 1
 • Diện tích: 32m2-5m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Thị sáu, Quận 1
 • Diện tích: 25m2-100m2-200m2-500m2
 • Giá thuê: 10 triệu/tháng tùy diện tích
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 200-500 - 700 - 900 - 1500m2
 • Giá thuê: 50USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, quận 1
 • Diện tích: từ 80m² đến 1050m²
 • Giá thuê: Phía ngoài: 305,000 VNĐ/m²
 • Vị trí: Hải Triều, quận 1
 • Diện tích: 100-200-300-500-1000-2000m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 250m2 đến 2000m2
 • Giá thuê: 50USD/m2/tháng
 • Vị trí: Công Trường Mê Linh, Quận 1
 • Diện tích: 200 - 3000m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh tôn, Quận 1
 • Diện tích: 100-200-400-500-1000m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 120, 200, 300, 500, 700m2
 • Giá thuê: 33USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300, 500, 700m2
 • Giá thuê: 27USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 100 - 1600m2
 • Giá thuê: 29USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích: 100, 160, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 29USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, P. NTB, Quận 1
 • Diện tích: 120m2 - 230m2 - 500m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 300m2, 600m2
 • Giá thuê: 37USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 60-100-200m2-300m2
 • Giá thuê: 26USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Thất Tùng, Quận 1
 • Diện tích: 160, 240, 400, 600m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 100-150-200-250-769m2
 • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích: 90m2, 110m2, 200m2
 • Giá thuê: 23USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nam Quốc Cang, Quận 1
 • Diện tích: 30 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, Quận 1
 • Diện tích: 120-200-300-500-700m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích: 40 - 180m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 50 - 300m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics