Văn phòng cho thuê Quận 1

 • Vị trí: Phan Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 50 - 300m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thái Văn lung, Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 40m2, 45m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 20 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2tháng
 • Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 26USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên phủ, Quận 1
 • Diện tích: 30 - 150m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thi Sách,Quận 1
 • Diện tích: 20-60-80-100-200-400-500m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 100, 150, 200, 300, 390m2
 • Giá thuê: 19.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 70 - 420m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Mai Khai,Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 100 - 500m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nam Quốc Cang, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 60m2, 110m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích: 70, 150, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 120, 150m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 140, 200, 300, 530m2
 • Giá thuê: 23USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 55m2, 110m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc ĐĨnh Chi, quận 1
 • Diện tích: 150m2, 200m2, 300m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích: 50, 225, 319, 453m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1
 • Diện tích: 47m2, 107m2
 • Giá thuê: 21USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hàm Nghi, quận 1
 • Diện tích: 115m2
 • Giá thuê: 22USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 200m2, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 17.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 170, 300, 500, 1000m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thành Tôn, Quận 1
 • Diện tích: hơn 150m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Kế Bính, Quận 1
 • Diện tích: 35, 50, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics