Văn phòng cho thuê Quận 1

 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 100m2, 350m2
 • Giá thuê: 29USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 89m2, 114m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
 • Diện tích: 53, 70, 120, 220m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 80, 110, 200, 300, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 58m2, 97m2, 155m2
 • Giá thuê: 15.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Riêng, Quận 1
 • Diện tích: 40m2, 50m2, 100m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Sa, Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 50m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Khánh Dư, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 65m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 83m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích: 20m2, 40m2, 60m2
 • Giá thuê: 18.8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lý Tự Trọng, Quận 1
 • Diện tích: 42m2, 47m2, 82m2
 • Giá thuê: 19USD/m2/tháng
 • Vị trí: Pastuer, Quận 1
 • Diện tích: 40m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 10m2, 160m2
 • Giá thuê: 33USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lợi, Quận 1
 • Diện tích: 150m2, 250m2, 300m2
 • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 14.2USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lý Tự Trọng, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 70m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Phi Khanh, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 140m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 50, 120, 240, 357m2
 • Giá thuê: 25USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích: 50, 70, 100m2, 120m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 17m2, 205m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi,Quận 1
 • Diện tích: 90m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 65, 83, 110, 154, 190m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 35, 60m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 70m2 đến 500m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics