Văn phòng cho thuê Quận 1

 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Q.1
 • Diện tích: 80m2 - 108m2 - 116m2 - 224m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Q.1
 • Diện tích: 40m2 - 80m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích: 70m2 - 140m2 - 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Q.1
 • Diện tích: 50m2 - 70m2 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Q.1
 • Diện tích: 20m2 - 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 33000m2
 • Giá thuê: 420.000VND ~ 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hải Triều, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 45USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 90USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 47USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 31USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 40USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 90USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẫn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 60USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thi Sách, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 35USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 10m2 - 14m2 -18m2 - 22m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 50-150-223-340-421-520m2
 • Giá thuê: 40USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics