Văn phòng cho thuê Quận 10

 • Vị trí: CMT8, Quận 10
 • Diện tích: 300-500-1000-2000-3000m2
 • Giá thuê: 19 USD/m2
 • Vị trí: CMT8, Quận 10
 • Diện tích: 58 000m2
 • Giá thuê: 65 USD/ m2 có View, 60 USD/m2
 • Vị trí: 3 Tháng 2, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 250m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Ngọc Lộc, Quận 10
 • Diện tích: 70 - 112m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tô Hiến Thành, Quận 10
 • Diện tích: 40 - 1000m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Hông Phong, Quận 10
 • Diện tích: 65 - 125m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Gia Tự, Quận 10
 • Diện tích: 30 - 700m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thành Thái, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 1200m2
 • Giá thuê: 10,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Bá Kiện, Quận 10
 • Diện tích: 75 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: 3 Tháng 2, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 1000m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đồng Nai, Quận 10
 • Diện tích: 75 - 1000m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thành Thái, Quận 10
 • Diện tích: 100 - 6000m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Thiện Chánh, Quận 10
 • Diện tích: 32 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ. Quận 10
 • Diện tích: 47 - 112m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Bá Kiện, Quận 10
 • Diện tích: 23 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương. Quận 10
 • Diện tích: 70 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thành Thái, Quận 10
 • Diện tích: 80 - 300m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sư Vạn Hạnh, Quận 10
 • Diện tích: 55 - 2000m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 10
 • Diện tích: 68 - 186m2
 • Giá thuê: 14,3USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Gia Tự, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 350m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cao Thắng, Quận 10
 • Diện tích: 30 - 500m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Sư Vạn Hạnh, Quận 10
 • Diện tích: 40 - 130m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đào Duy Từ, Quận 10
 • Diện tích: 50 - 600m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics