Văn phòng cho thuê Quận 2

 • Vị trí: Vũ Tông Phan, P. An Phú, Q,2
 • Diện tích: 1500m2 - 750m2
 • Giá thuê: 5,7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Não, Quận 2
 • Diện tích: 50m2 đến 220m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
 • Diện tích: 400 - 2000m2
 • Giá thuê: 5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
 • Diện tích: 80 - 500m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
 • Vị trí: Số 3, Quận 2
 • Diện tích: 30 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Não, Quận 2
 • Diện tích: 20 - 30m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lương Định Của, Quận 2
 • Diện tích: 110 - 220m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
 • Diện tích: 230m - 289m2
 • Giá thuê: 5USD/m/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
 • Diện tích: 70 - 200m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đăng Giai, Quận 2
 • Diện tích: 200 - 553m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xuân Thủy, Quận 2
 • Diện tích: 60 - 160m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics