Văn phòng cho thuê Quận 3

 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 60m2 - 128m2
 • Giá thuê: 14,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lý Chính Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 100m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2 - 800m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 3
 • Diện tích: 120m2 - 240m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
 • Diện tích: 80m2 - 150m2 - 200m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cao Thắng, Quận 3
 • Diện tích: 100m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích: 25 - 35m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
 • Diện tích: 40 - 70 -110m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
 • Diện tích: 40m2 - 124m2
 • Giá thuê: 10.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Tịnh Của, Quận 3
 • Diện tích: 50 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 3
 • Diện tích: 30m2 - 50m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Kỳ Đồng, Quận 3
 • Diện tích: 70 - 140 - 210m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Cao Vân, Quân
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 83USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics