Văn phòng cho thuê Quận 5

 • Vị trí: Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
 • Diện tích: 30m - 50m - 220m2.
 • Giá thuê: 13USD/m2/Tháng
 • Vị trí: Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
 • Diện tích: 45 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Nhân Tôn, Quận 5
 • Diện tích: 120 - 1120m2
 • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 5
 • Diện tích: 50 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Xuân Hòa, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 500m2
 • Giá thuê: 6USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 50 - 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: An Dương Vương, Quận 5
 • Diện tích: 40 - 110m2
 • Giá thuê: 7,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 400m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phước Hưng, Quận 5
 • Diện tích: 30 - 70m2
 • Giá thuê: 12USD /m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, Quận 5
 • Diện tích: 50 --> 300m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương, Quận 5
 • Diện tích: 70 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tản Đà, Quận 5
 • Diện tích: 130 - 1000m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 1000m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Tri Phương, Quận 5
 • Diện tích: 20 - 100m2
 • Giá thuê:
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics