Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • Vị trí: Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50-85m2
 • Giá thuê: 11USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận BT
 • Diện tích: 38-68-134-180m2
 • Giá thuê: 11usd/m2
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh
 • Diện tích: gần 1000 m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện biên Phủ, quận 1
 • Diện tích: 226m2 - 351m2 - 620m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 170 - 300 - 500 - 1200 - 3000m2
 • Giá thuê: 17USD/m2
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Viết Chánh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9,5USD/m2
 • Vị trí: Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 90m2 - 150m2
 • Giá thuê: 7USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9,5USD/m2
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 45m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 -100 - 200 - 300 - 500m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30 - 40 - 62 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 40m2
 • Giá thuê: 7USD/m2
 • Vị trí: Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 150 m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80 - 140m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 - 70 - 100 - 150m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 30m3 - 55 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
 • Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 72m2 - 112m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 130m2 - 260m2
 • Giá thuê: 6,5USD/m2
 • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 70m2 - 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D3,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 140m2
 • Giá thuê: 8USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics