Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2 - 140 m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 3 m2 - 50m2 - 65 m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50 - 70 - 150m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: D2,quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30 - 40 - 60 - 80 - 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2, 60m2, 120m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D3, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 90m2 - 140m2
 • Giá thuê: 10USD/m2
 • Vị trí: D5,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400m2
 • Giá thuê: 5USD/m2
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 110m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: D1,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 m2, 225 m2
 • Giá thuê: 231.000VND ~ 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 20m2 - 50m2 - 100m2 - 200m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 25m2 - 30m2 - 40m2
 • Giá thuê: 9USD/m2
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 50m2 - 100m2 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 70m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 130m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện BIên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2- 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 120m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 25m2 - 30m2 - 35m2 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 30m2 - 40m2 - 160m2 - 230m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 35 - 40 - 50 - 80 - 180m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 35m2 - 40m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 80m2 - 110m2 - 200m2 - 300m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Chu Văn An, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 100 - 150 - 200 - 500m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 16m2 - 45m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 40 - 90 - 120 - 170m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics