Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60 đến 700m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: hiện đang full diện tích
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn KIệm, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30 - 50 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 66m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30 - 80 - 150m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40 - 60 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 -100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 80m2 - 100m2 - 150m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics