Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình

 • Vị trí: Hồng Hà, F2, Quận TB
 • Diện tích: 180 - 540m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồng Hà, Quận TB
 • Diện tích: từ 45 đến 200m2
 • Giá thuê: 14.4USD/m2
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận TB
 • Diện tích: 60-70-100m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thái Bình, Quận TB
 • Diện tích: 62–85–100 m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: từ 50 đến 500m2
 • Giá thuê: 15,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50 80 120m2
 • Giá thuê:
 • Vị trí: Trường Chinh, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 400m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 150m2, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 28, 40, 60, 80, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 41-113-244-488m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn,Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100, 150, 200, 250m2
 • Giá thuê: 14.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Út Tịch, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 60, 70, 120m2
 • Giá thuê: 8,8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cửu Long, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 76, 92m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 23 m2, 36m2, 50m2, 108m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Thúc Duyện, Q.Tân Bình
 • Diện tích: Từ 100 đến 500m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 150, 300, 450, 600, 900m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 43m2 – 104m2 – 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xuân Hồng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 30-40-50-70-100-200-300m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 100-200-300-600m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 50-700-100-190m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 95m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 80-140-190m2
 • Giá thuê: 210,000VND ~ 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 132m2
 • Giá thuê: 10,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hoà, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 80, 100, 200, 500, 1000m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics