10 USD đến 100 USD

Tìm kiếm

10 USD đến 100 USD

Kết Quả Tìm (4)

so sánh
đang cho thuê

TS BUILDING

1,000 m2
Diện tích
04-03-2021
so sánh

HỮU NGHỊ BUILDING

200 m2
Diện tích
13-02-2019
so sánh

NGUYỄN KIM 3

500 m2
Diện tích
13-02-2019
so sánh

PHƯỢNG LONG 2

400 m2
Diện tích
13-02-2019

So sánh