10 USD đến 100 USD

Tìm kiếm

10 USD đến 100 USD

Kết Quả Tìm (315)

so sánh

VOV TOWER

25 USD
2,292 m2
Diện tích
22-05-2019
so sánh

BÌNH NAM BẮC BUILDING

20 USD
100 m2
Diện tích
08-04-2019
so sánh

YERSIN BUILDING

22 USD
145 m2
Diện tích
07-03-2019
so sánh

VIETCOM TOWER

42 USD
315 m2
Diện tích
07-03-2019
so sánh

ANH MINH TOWER

24 USD
111 m2
Diện tích
07-03-2019
so sánh

NORCH BUILDING

17 USD
40 m2
Diện tích
27-02-2019
so sánh

SAMCO BUILDING

19 USD
550 m2
Diện tích
07-03-2019
so sánh

HÀ PHAN – TÔN THẤT TÙNG

14 USD
200 m2
Diện tích
08-03-2019
so sánh

ĐỖ ĐẦU BUILDING

15 USD
60 m2
Diện tích
08-03-2019
so sánh

TNR BUILDING

23 USD
95 m2
Diện tích
08-03-2019
so sánh

PHƯƠNG TOWER

24 USD
60 m2
Diện tích
08-03-2019
so sánh

SAIGON TIMES SQUARE

60 USD
400 m2
Diện tích
11-03-2019
so sánh

HÀ PHAN – PHAN XÍCH LONG

15 USD
150 m2
Diện tích
so sánh

DELI OFFICE

15 USD
600 m2
Diện tích
so sánh

GIC 6-NGUYỄN GIA TRÍ

13 USD
30 m2
Diện tích
so sánh

MORNING STAR

10 USD
186 m2
Diện tích
so sánh

THUỶ LỢI BUILDING

11 USD
200 m2
Diện tích
so sánh

Q.SMART BUILDING

20 USD
290 m2
Diện tích
so sánh

HM SQUARE BUILDING

13 USD
121 m2
Diện tích
so sánh

194 GOLDEN BUILDING

16 USD
124 m2
Diện tích
so sánh

HỒNG BÀNG BUILDING

20 USD
92 m2
Diện tích
so sánh

PEARL PLAZA

23 USD
125 m2
Diện tích
so sánh

NICE BUILDING

17 USD
152 m2
Diện tích
so sánh

CIENCO 4 TOWER

28 USD
390 m2
Diện tích
08-01-2019
so sánh

VIET CAPITAL BANK

23 USD
237 m2
Diện tích
08-01-2019
so sánh

ITAXA HOUSE

23 USD
60 m2
Diện tích
08-01-2019
so sánh

CENTEC TOWER

35 USD
340 m2
Diện tích
08-01-2019
so sánh

JABES II BUILDING

14 USD
110 m2
Diện tích
08-01-2019
so sánh

SÔNG TRÀ (ACM) BUILDING

20 USD
250 m2
Diện tích
07-01-2019
so sánh

IDD TOWER

18 USD
57 m2
Diện tích
07-01-2019

So sánh