10 USD đến 100 USD

Tìm kiếm

10 USD đến 100 USD

Property List – Sidebar Left

so sánh
đang cho thuê

TS BUILDING

1,000 m2
Diện tích
04-03-2021
so sánh

VOV TOWER

25 USD
2,292 m2
Diện tích
22-05-2019
so sánh

B&L TOWER 2

16.50 USD
300 m2
Diện tích
20-05-2019
so sánh

BÌNH NAM BẮC BUILDING

20 USD
100 m2
Diện tích
08-04-2019
so sánh

YERSIN BUILDING

22 USD
145 m2
Diện tích
07-03-2019
so sánh

VIETCOM TOWER

42 USD
315 m2
Diện tích
07-03-2019

So sánh